Традиционния празник
на буквите 28.03.2018г.

Традиционния празник на буквите 28.03.2018
Виж в галерия

На 28.03.2018 год. в актовата зала на ОУ „Георги Стойков Раковски“ с. Оризаре, общ. Несебър се проведе традиционния за първи клас „Празник на буквите“, където учениците се поздравиха с вълшебните думички: „НИЕ ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ“.

Антиспин кампания
1-ви декември 2017г

Антиспин Кампания ОУ Георги Стойков Раковски с.Оризаре
Виж в галерия

На 1-ви Декември 2017г. учениците от ОУ Георги Стойсков Раковски с. Оризаре проведоха инициатива по салучай световния ден за борба със спин.

150 години светско
училище в село оризаре

Виж в галерия

На 14.04.2014г.- патронния празник на ОУ "Г.С.Раковски" с.Оризаре, общ. Несебър ние чествахме 150-годишнината на училището.

Документи

Материална база и модерни методи на обучение

Ул.”Г.С.Раковски” 1 с. Оризаре, Общ. Несебър 8248, Обл. Бургас

E-mail: ou_jekova_onb@abv.bg


(0554) 38230

...Ние съхраняване и популяризираме традициите, нравите и обичаите в родния край, за формиране у учениците на родолюбие, уважение и гордост към родословието...

Прочети повече